Medlemsavgift

Oppdaterte satser fra høsten 2022:


Medlemsavgift:  3000,- kroner pr. semester.

Søskenrabatt 20%:  2400,- kroner for barn nr. 2.

Søskenrabatt 33%:  2000,- kroner for barn nr. 3 og 4 (eller flere.)


Instrumentleie koster 250,- pr. semester.

Innbetaling av medlemsavgift og evt. instrumentleie gjøres innen utgangen av august og januar.


Kontonummer: 1600.21.31130  (Husk å merke innbetalingen med navn på musiker.)


Påmelding er bindende for ett semester av gangen.

Grorud Bydel er i ferd med å få en ny støtteordning for støtte til medlemsavgifter for barn og unge. Mer info her:

Fritidskortet