Medlemsavgift

Grorudskolenes Strykeorkester

Medlemsavgift: 2500,- kroner pr. semester.

Søskenrabatt 20%: 2000,- kroner for barn nr. 2.

Søskenrabatt 40%: 1500,- kroner for barn nr. 3.

 

Instrumentleie koster 250,- pr. semester.

Innbetaling av medlemsavgift og evt. instrumentleie gjøres innen utgangen av august og januar.

 

Kontonummer: 1600.21.31130 (Husk å merke innbetalingen med navn på musiker.)

 

Påmelding er bindende for ett semester av gangen.

Grorud Bydel har en ordning for tilskudd til medlemsavgifter for barn og unge under 18 år.